Kalendarium

Händer på hästfronten

oktoberHingsthållarträff, lördagen den 19 oktober med start kl 9.30, i Åsbro

För nya, gamla och blivande hingsthållare samt övriga intresserade. 

Program:

9.30-10.00:  Välkomstfika och Mingel
10.00-10.15: Presentation
10.15-11.15:    Anatomi och Fysiologi kring betäckning, smittskydd och annat. Föredrag med Vetrinär Cecilia Hamilton
11.15-12.00:   Information om licenser, språngrullor och resultatredovisning
12.00-13.00: LUNCH
13.00-15.30:  Hur Kåre tänker - om hingsthållning och avelsarbete. Diskussioner och utbyte av erfarenheter
15.30             :   Fika och Avslutning

Kostnad: 320 kr inkl. lunch och fika, för medlemmar i FNH

Anmälan: Senaste den 2019-10-07 till sekreterare@nordsvensken.org eller till Annica, telefon 070 - 578 68 70.
Tacksam för information om eventuell specialkost.
Inbetalning av deltagaravgift ska ske till pg 645 24 20-0 eller swish 123 063 1382 senast 2019-10-07.
Deltagarförteckning ovh vägbeskrivning skickas till deltagarna för att underlätta samåkning. 
För boende, kontakta: sekreterare@nordsvensken.org
 


Senare i 2019

Senare


Hästhantering från marken
Anna-Carin har kurs i hästhantering från marken.
Denna träning är en grundutbildning och förberedelse för dig och din häst oavsett vad du använder din häst till.
Träningen grundar sig i kroppskommunikation och mjukt ledarskap och man bygger en relation och vänskap med sin häst. Har man ingen egen häst finns möjlighet att låna hos A-C.

För att se mer av vad denna kursen kommer handla om så kika in på A-Cs hemsida
englimtavmig.wordpress.com.
Vid frågor eller anmälan kontakta A-C 0708-559170 eller klastorpvarberg@gmail.com


Regler unghingstutbildningsprojektet 
LÄNK