Forskningsstudie om mugg, rasp och fotskabb på hästar


Visste du att mugg och rasp kan ge stora problem hos hästar? Och att det inte finns mycket forskat om dessa lidanden?
Vi hoppas att du vill fylla i en enkät som om mugg och rasp hos hästar i en forskningsstudie som finansieras av Stiftelsen Hästforskning.  
Det går till så att en enkät fylls i för varje häst i stallet (starta om enkäten för nästa häst).
För att vi ska kunna bedöma att det inte kommer in flera svar om samma hästar ber vi att du anger ditt namn, stallnamn och hästnamn i enkäten.
Svaren kommer att sammanställas anonymt.

Forskargruppen tackar stort för att du delar med dig av dina erfarenheter! 

Veterinär Giulio Grandi, parasitolog på SVA (tel 018-674000)
Veterinär Ida Skaar,  mikrobiolog på Veterinärinstituttet i Oslo
Veterinär Kerstin Bergvall, dermatolog på SLU
Veterinär Gittan Gröndahl, statsveterinär på SVA
Veterinär Eva Osterman Lind, parasitolog på SVA
Forskningsingenjör Mats Isaksson, SVA
Veterinär Set Bornstein, parasitolog

 

Klicka här för att medverka