Linda 22-98-0174
Lj.br

Sto född 1998 hos Weine Johansson, Norsholm

Ägare: Pia Nilsson & Anna Nilsson

e. Helmer 1822, u. Sunny 22-94-0075
e. Brodd 1845, u. Skogsbotösen 22389
e. Åbrodd 1672, - Tajlor 1538