Avelsvärdering år 2017 för Ardenner, Nordsvensk brukshäst och Gotlandsruss på Grevagården, Skövde
 
Grevagården, Skövde 10 mars 3-åriga gotlandsruss & 3-åriga nordsvenskar
Grevagården, Skövde 11 mars 4-åriga och äldre hingstar, alla raser, sundhetskontroll för ardenner & nordsvensk, samt ev bruksprov för 3-åriga nordsvenskar
Grevagården, Skövde 12 mars 3-åriga ardenner
 
Ev bruksprov för 3-åriga nordsvenskar och gotlandsrusshingstar genomförs under fredagen.
Ev bruksprov för 3-åriga ardenner genomförs under lördag eftermiddag.
 
Bruksprov, frivilligt körprov samt delprov inom unghingstutbildningsprojektet måste anmälas, se klassindelning nedan.
Observera att med bruksprov menas det prov som är reglerat i hingstreglementet.
 
Anmälan till avelsvärderingen skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning vara Svenska Russavelsföreningens plusgiro 38 52 78-7 tillhanda senast den 1 februari 2017. OBS! Efteranmälningar mottages ej.
 
Anmälan skall i första hand registreras i Blå Basen och i andra hand på av SH fastställd blankett. Blanketten måste undertecknas i original och insändas till SH, i annat fall återsänds anmälan.
Vid anmälan via Blå Basen skall det genererade referensnumret som hästägaren får vid anmälan anges på inbetalningen. Vid anmälan på pappersblankett är det viktigt att inbetalningen märks med premieringsplats, namn och registreringsnummer på hästen, samt att ägare och adressuppgifter anges. Blankett och information finns att hämta på SH:s hemsida www.svehast.se
 
Vid anmälan via Blå Basen, gå in på följande länk: http://www.svehast.se/internetanmälan och följ instruktionerna.
Vid val av klass i Blå Basen ange endast klassens nummer (1, 2, 3 osv.) samt eventuellt tillägg enligt nedan:
 
Fredag 2015-03-10                       Klass 1                Visning 3-årigt gotlandsruss, (önskar du göra bruksprov– ange detta i text vid val av klass, exempel: 1 B, delprov för unghingst-projektet, ange även klass 7 ex 1,7)

Fredag 2015-03-10                       Klass 2                Visning av 3-årig nordsvensk, (önskar du göra bruksprov – ange detta i text vid val av klass, exempel: 2 B. Önskar du göra Frivilligt Körprov eller delprov inom unghingstprojektet, ange även klass 7 vid anmälan (ex 2,7)

Lördag 2015-03-11                       Klass 3                4-åriga och äldre hingstar, (önskar du göra bruksprov – ange detta i text vid val av klass, exempel: 3 B, delprov för unghingst-projektet, ange även klass 4 ex 3,4)

Lördag 2015-03-11                     Klass  4                Delprov inom unghingst-utbildningsprojektet för 4-åriga hingstar, ange även klass 4 i val av klass vid anmälan(ex 3,4)

Lördag 2015-03-11                       Klass 5                Sundhetskontroll för ardenner och nordsvensk brukshäst

Söndag 2015-03-12                       Klass 6                Visning av 3-årig ardenner, (önskar du göra bruksprov, vilket sker under lördagen – ange detta i text vid val av klass, exempel: 5 B, delprov för unghingstprojektet, ange även klass 7 ex 6,7)
 
 
Valfri dag                                        Klass 7                Delprov inom unghingstutbildningsprojektet för 3-åriga Hingstar, samt frivilligt körprov för nordsvenska hingstar som EJ är anslutna till unghingstutbildningsprojektet-ange även klass 7 vid val av klass, ex 5,7.
Observera att hästägare måste ange vid anmälan om annat redskap än släpa önskas vid provet.
 
Visning innebär att hingsten visas exteriört och veterinärt.
Observera att med bruksprov menas det prov som är reglerat i hingstreglementet.
Det är enbart för 4-åriga hingstar som delprov inom unghingstprojektet kan utgöra bruksprov.
 
Anmälningsavgift: 1000:- per anmäld hingst, Tillkommer gör kostnader i samband med ev. röntgenavläsning (endast nordsvensk). I vissa fall betalas denna avgift av rasföreningen.
Hingst som kallas till höjning - ingen avgift. 300 kr för kallblodshingst som endast visas för sundhetskontroll.
 
Pappersanmälan skickas till:
Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara Tel: 0511-672 30, plusgiro 38 52 78-7
 
Bilagor som skall skickas tillsammans med anmälan:
1. Uppgifter om officiella tävlings-, utställnings- eller andra meriter som ägaren vill åberopa vid avelsvärderingen. Endast officiella dokument, t.ex., protokoll, som styrker meriter skall skickas in
 
Uppstallning, boende
Boxhyra tillkommer med 200:- per hingst för hela helgen.  I uppstallningen ingår 1 st spånbal. Box bokas senast 1:a mars direkt av Grevagården, via e-post grevagarden@telia.com, där ni också kan boka boende, elstolpe eller husvagnsplats.  Har ni inte e-post kan ni boka via Liselotte Erixon, tel 08-591 434 04. Övriga upplysningar om boxar eller boende kan lämnas av Lotta Wahlborg, Grevagården, på tel , 070-3576801,
Ej rengjord box faktureras med 500 kr.
Läs gärna mer om Grevagården på www.grevagarden.se
 
Frågor
Har du frågor som rör anmälan, kontakta SH:s kansli på tel: 0511-672 30 mån-fre kl. 10-12 alternativt sh@svehast.se
Har du frågor som rör det praktiska arrangemanget på plats, kontakta:
 Kåre Gustafson 070-555 04 63/ ordforande@nordsvensken.org
 Lennart Gustavsson 070-994 08 75/ ardenner.lg@gmail.com
 Liselotte Erixon 070-370 24 14 / liselotte.erixon@telia.com
 
Katalog över anmälda hästar samt närmare anvisningar för hingstägare kommer att sändas ut till anmälda hingstägare cirka två veckor innan avelsvärderingen äger rum.
 
Information om unghingstutbildningsprojektet.
Hingstägare som önskar ansluta sin 3- eller 4-åriga hingst har möjlighet att göra det genom att skicka in blanketten ”Anmälan till unghingstutbildningsprojektet” till Liselotte Erixon, Lundby 322, 195 92 Märsta. Anmälan ska vara mottagaren tillhanda senast 1 februari 2017.
Hingstägare förbinder sig att ta del av gällande regelverk. Checklista över hingstens utbildning skickas till utbildaren/ägaren efter att anmälan är mottagen och ska fyllas i av utbildaren och skickas tillbaka till Liselotte Erixon senast den 1 mars 2017.
Företrädare för 3-åriga hingstar som ska göra slutprov inom projektet överenskommer på plats med verksam domare om vilken tid och dag provet ska göras, om inte hingsten gör sedvanligt bruksprov vilket gäller som delprov i unghingstutbildningsprojektet.
Prov för 4-åriga hingstar sker under lördagen och efter fastställt tidsschema.
 
Arrangerande föreningar förbehåller sig rätt till eventuella ändringar