Hästen måste vara grundstambokförd (registrerad) i Sverige för att få visas, (gäller ej föl).

Anmälan

Internetanmälan stänger 15 juni

Anmälningsblanketten insändes senast 15 juni till:


Hushållningssällskapet Skaraborg
Järnvägsgatan 18
532 30 Skara.


Anmälningsavgiften för samtliga raser är 350 kr/häst inkl. moms.
Föl och hingstar för sundhetskontroll 200 kr/häst inkl. moms.

Inbetalning till Bg-konto 422-8920.

Hemsida: http://hushallningssallskapet.se/ - välj Skaraborg/tjänster och produkter/ hästpremieringar


Klasser vid internetanmälan (Hästen anmäls en gång till en klass)

 1. Föl, 1- & 2-åringar.
 2. Valacker & ston 3 år och äldre (endast exteriörbedömning) samt ston för höjning av avelsvärdesklass.
 3. Sedan tidigare godkänd hingst för sundhetskontroll.
 4. Enkelt Körprov inklusive exteriörbedömning. (Endast för hästar 3 år och äldre)
 5. Enkelt Ridprov inklusive exteriörbedömning. (Endast för hästar 3 år och äldre)
 6. Körbarhetsintyg (KBI) inklusive exteriörbedömning. (Endast för Nordsvensk brukshäst & Fjordhäst (4 år), Gotlandsruss (4-7 år) samt Ardenner (4 år eller äldre).
 7. Frivilligt körprov (FKP) inklusive exteriörbedömning. (Endast för 3-åriga ston och valacker av raserna Nordsvensk brukshäst och Ardenner).
 8. Hingstar 3 år och äldre som visas för marknadsföring. (Hingsten ska vara godkänd enligt rasvisa krav).

   
 • Meriter: Om meriter åberopas ska dessa skickas in i samband med anmälan till Hushållningssällskapet, Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara.
 • När du sänder in anmälningsblanketten skall kopia på pass (härstamning och reg.nr) sändas med samtidigt, gäller ej Internetanmälan.
 • Identitetskontroll av alla deltagande hästar
  Alla hästar som deltar på Sommarpremieringen ska identitetskontrolleras via hästpass och signalement eller via hästpass och chipavläsning.
 • Information om körbarhetsintyg
  Gäller endast för ston och valacker som är 4 år och äldre. Körbarhetsintyg, endast för ardenner, nordsvensk brukshäst, fjordhäst och gotlandsruss. Dessa anmäls på vanligt vis och avgiften är 350 kr och skall även visas exteriört. Vid frågor kontakta din rasförening.
 • Inga föl får gå lösa, alla ska gå i grimma och grimskaft eller vara kopplade till mamman.
  Om ett fölsto inte hunnit föla innan anmälningstidens utgång efterrapporterar du fölets kön och färg per telefon snarast efter fölning till Hushållningssällskapet Ulla Josefsson samt till respektive avels-organisation.


Läs mer på SH:s hemsida www.svehast.se om nya regler och anvisningar för Sommarpremieringen 2017. Bedömningar/Internetanmälan