Munkagårdsgymnasiumet i Tvååker, den 14 juli 2017.
Alla raser enligt SH:s Regler och Anvisningar 2017.

På sommarpremieringen bedöms hästen exteriört mot den rasbeskrivning som finns att läsa i rasvisa bestämmelser för den aktuella rasen. I de fall en avelsvärdering äger rum samtidigt som den exteriöra bedömningen framgår de kraven i storeglementet.
För övriga raser hänvisas till avelsorganisationen.

Regler och anvisningar för sommarpremieringarna är allmänna bestämmelser om arrangemanget, t.ex. vilka raser som får delta och ordningsregler på visningsplatsen, och är bra att ha läst igenom.

På en sommarpremiering bedöms hästen av en erfaren och kunnig exteriördomare, en så kallad premieringsförrättare. Beroende på hästens ålder kan bruksprov utföras för att visa att den är välhanterad och har ett bra lynne. Ett bruksprov är ett rid- eller körprov beroende på hästens ras. Endast renrasiga hästar får visas på en sommarpremiering.
Hästen bedöms exteriört både på en utställning och på en sommarpremiering. Skillnaden mellan utställning och sommarpremiering är att på en sommarpremiering tas även hänsyn till härstamning och hästens avelsvärde.
Syftet med sommarpremieringar är att främja kvaliteten och utvecklingen av svensk hästavel.

Aktiviteter som kan utföras vid sommarpremiering är följande:

Exteriörbedömning

Enkelt bruksprov (rid- eller körprov)

Prov för körbarhetsintyg (för ardenner, nordsvensk brukshäst, fjordhäst samt gotlandsruss)

Frivilligt körprov (för nordsvensk brukshäst)

Sundhetskontroll av sedan tidigare godkänd hingst (se respektive ras hingstreglemente)

I vissa fall avelsvärdering:

Mätning (t.ex. mankhöjd)

Hästens exteriör bedöms genom fem bedömningspunkter:

Typ (hur rastypisk hästen är)

Huvud, hals, bål och kors (hur korrekt hästens huvud, hals och bål är)

Extremiteter samt rörelsernas korrekthet (hur korrekta ben hästen har samt hur korrekt den rör sig)

Rörelsemekanik i skritt (gångartsbedömning)

Rörelsemekanik i trav (gångartsbedömning)

Ston beroende på ålder tilldelas kvalitetsklass och avelsvärdesklass.

Föl, unghästar och valacker tilldelas en kvalitetsklass.
Kvalitetsklass tilldelas enligt följande uppnådda exteriörpoäng (maxpoäng är 50):

Klass I – 38-50 poäng exteriört

Klass II – 35-37 poäng exteriört

Klass III – 30-34 poäng exteriört

Treåriga ston som tilldelats 40 poäng eller mer tilldelas Avelsdiplom som är en särskilt fin utmärkelse.

Sommarpremieringar är en tradition med anor från år 1874 och utgör en viktig del i det svenska avelsvärderingssystemet.