Du vill väl inte missa allt som händer inom Föreningen 2018?

FNH har 2 olika medlemskap:

Ordinarie Medlem: Boende i Sverige: 450 kr/kalenderår
                                             Boende i utlandet: 500 kr/kalenderår
Familjemedlem:       350 kr/kalender år oavsett om du är boende i Sverige
                                             eller utlandet.

Familjemedlem kan den vara som bor på samma adress som en medlem som betalar ordinarie avgift.
Som Familjemedlem är du fullvärdig medlem men får inte egna utskick (så som tidning, stambok, etc...) utan förväntas ta del av det material som skickas till Ordinarie Medlem.


Är du inte medlem ännu men vill bli det?
Då fyller du i Medlemsenkäten och skickar den till Ordförande Christel.
(adress står i enkäten)

VÄLKOMMEN till ett nytt fartfyllt år med FNH Halland!


 

Medlem i FNH Halland!

Föreningen är geografiskt indelad i distrikt. Distrikten ansvarar för olika aktiviteter som kurser, utskick av medlemsblad, etc.
Det är i distriktet som du kan utöva ditt demokratiska  inflytande i föreningen.
Ditt medlemskap ger en röst vid distriktetes årmöte som bl.a. utser representanter till föreningens högsta beslutande organ; Fullmäktige.

Om du vill få kontakt med Hallands distrikt  så kan du vända dig till:

Fullmäktige/kontaktpersoner:

Christel Carlsson: 035-720 47, 070-235 47 01
Inger Larsson: 070-693 08 76