Verksamhetsberättelse 2017


JANUARI/ FEBRUARI
Årsmöte i Skallinge skola 5/2, Simlångsdalen.  Fina utmärkelser delades ut till duktiga uppfödare, väl visade hästar och väl förberedda kuskar. Smörgåstårta serverades. 
 
MARS
Avelsvärdering för hingstar 11–13/3 på Grevagården i Skövde. Från Halland visades Léon 1936 e. Stencil 1899, u. Duni 21270, som var visad u.a. för sundhetskontroll och beviljat fortsatt tillstånd.
 
APRIL
Söndagen 2 april hölls medlemsträff med möjlighet att träna häst hos Lennart Bengtsson, Älvsered. Ett flertal hästar tränades i tömkörning och några deltog utan häst. Kaffe och grillad korv blev det efter träningen för kuskar och övriga.
Annandag påsk, 17 april, anordnades tipspromenad i Simlångsdalen för medlemmar. Rundan, som lagts upp av Inger Larsson, utgick från Skallinge och medlemmar deltog med häst o vagn, på hästryggen och med barnvagn. Avslutades med korvgrillning och prisutdelning med vinst till alla deltagare.
 
MAJ 
12–13 maj är det fullmäktigeträff för att diskutera föreningen och rasens framtid i Katrineholm. Två representanter för FNH Halland, Christel och Ylva, deltog.
 
JUNI/JULI
Lördagen 1 juli var det Rid-och körutflykt med samling hos Anne på Åkershults trädgård i Landeryd. Unna spändes för vagnen och flera ryttare kom med sina hästar. Även en hingst, Radar 1955, från Södra Älvsborg slöt upp och bidrog till stämningen.
6 juli var det visningsträning inför sommarens premieringar. Anna-Carin Månsson, Skällinge, stod som värd och instruktör.
På sommarpremiering i Tvååker (14 juli) samt Svenljunga (26 juli) har 9 halländska nordsvenska brukshästar visats, varav tre dessutom gjort FKP och en KBI.
Den 20 juli hölls medlemsmöte hos Anna-Carin, då motioner inför fullmäktigemötet diskuterades.
 
AUGUSTI
Hästdagarna arrangerades av avelsföreningarna för ardennerhäst, nordsvensk brukshäst och gotlandsruss gemensamt och hölls på Elmia den 3-6 augusti 2017. Där utnämndes Zultan (vinnare) och Lazer till bästa nordsvenska hingstar. Flera medlemmar deltog som funktionärer och publik. Stämma och efterföljande middag med riksföreningen efteråt.
 
SEPTEMBER/ OKTOBER
Avelskonferens i Katrineholm, tre medlemmar deltog. Bra föreläsningar, information, trevligt umgänge och god mat.


ÅRSBERÄTTELSE 2017 FNH Halland  forts.
 
 
NOVEMBER / DECEMBER
 9 december - körlektion i Simlångsdalen med Sigvard Gustavsson, från Hälde Hästkraft i Vittsjö, som inbjuden instruktör. Flera medlemmar deltog.
 
ALLMÄNT
Körträning
Många körträffar har ägt rum fortlöpande under året i Älvsered (hos Lennart Bengtsson), i Simlångsdalen och Putsered (hos Åsa Zetterquist). Möjlighet till träning har även funnits på Backens gård där medlemmar deltagit. Gräsytorna på Tjolöholms slott har skötts av medlem med häst.
SISU-samarbete
Föreningen har samarbetat med SISU och rapporterat deltagande för att erhålla föreningsbidrag. Sammanlagt har 26 olika utbildningstillfällen registrerats.
I riksföreningens ungdomsläger deltog två ungdomar fån Halland.
 
AVEL
Hingstarna Lazer 2025, Zultan 1949, Klenod 2015, Lejkar och Léon 1936 var vi avelns tjänst.
 
STYRELSEN
Under året har tre protokollförda styrelsemöten ägt rum och ytterligare ett par förberedande au-möten. Föreningen har haft 70 medlemmar.
 
 
För styrelsen Föreningen Nordsvenska Hästen i Halland/ Ylva Aurell