Unghingstbedömning 2018

Den 28 oktober 2018 i Sätila


Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen, Föreningen Nordsvenska Hästen och Svenska Russavelsföreningen inbjuder till rådgivande unghingstbedömning!


Allmänna bestämmelser:
1.   Till bedömningen får anmälas hingst tillhörande grundstambok avdelning 1, födda 2016–2018. 
2.   Hästägareförsäkran är obligatorisk. Blankett ska fyllas i vid sekretariatet innan urlastning.
3.   Domare lämnar verbal beskrivning och individuell rådgivning om anmäld hingst. Ingen poängsättning sker vid bedömningen.
4.   Hingstar ett år och äldre skall visas i huvudlag med bett, minimiålder för att visa eller framföra hingst är 16 år. Det rekommenderas att visare bär hjälm.
5.   Arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar.
6.   Unghingstbedömningen följer av avelsorganisationerna antagna jävsregler. Fullständiga jävsregler finns att läsa i respektive förenings ”Storeglemente”.
7.   Hästpass skall medtagas till bedömningen. (Gäller ej ännu icke grundstambokförda/registrerade föl)


Anmälan:
Anmälan skall ske på anmälningsblankett eller via internetanmälan på
Svenska Hästavelsförbundets hemsida www.svehast.se, och ska för Wången, Boden och Umeå vara inkommen och betald senast den 10 augusti 2018 för övriga platser är 1 september sista anmälningsdag.

Anmälningsblankett sändes till Liselotte Erixon, Lundby 322, 195 92 MÄRSTA.
Önskas boxplats eller boende till Askersund, kontakta Towa Wallbom via telefon, 073–1818339 eller towa.wallbom@telia.com


Information:
Allmänna upplysningar om unghingstbedömningen kan lämnas av Liselotte Erixon, tel. 08–59143403, 070-370 24 14, Kåre Gustafson, tel.070-555 04 63 eller Lennart Gustavsson, tel. 0325-421 63, 070-994 08 75.


All information hittar ni här: