Sommarpremiering 2016
 

Munkagårdsgymnasiumet i Tvååker, den 15 juli 2016.
Alla raser enligt SH:s Regler och Anvisningar 2016.

På en sommarpremiering har du möjlighet att få din häst bedömd av en erfaren och kunnig exteriördomare, en så kallad premieringsförrättare.
Du kan också beroende på hästens ålder utföra ett bruksprov med din häst för att visa att den är välhanterad och har ett bra lynne. Ett bruksprov är ett rid- eller körprov beroende på vad du har för ras.
Endast renrasiga hästar får visas på en sommarpremiering.

Hästen bedöms exteriört både på en utställning och på en sommarpremiering. Skillnaden mellan utställning och sommarpremiering är att på en sommarpremiering tas även hänsyn till härstamning och hästens avelsvärde.

Syftet med sommarpremieringar är att främja kvaliteten och utvecklingen av svensk hästavel.

På sommarpremieringen bedöms din häst exteriört mot en rasbeskrivning som finns att läsa i rasvisa bestämmelser för den aktuella rasen. Dessa hittar du i Storeglementet eller på din rasförenings hemsida.

Aktiviteter som kan utföras vid sommarpremiering är följande:

 • Exteriörbedömning
 • Enkelt bruksprov (rid- eller körprov)
 • Prov för körbarhetsintyg (för ardenner, nordsvensk brukshäst, fjordhäst samt gotlandsruss)
 • Frivilligt körprov (för nordsvensk brukshäst)
 • Sundhetskontroll av sedan tidigare godkänd hingst (se respektive ras hingstreglemente)
   

I vissa fall avelsvärdering:

 • Mätning (t.ex. mankhöjd)
 • Hästens exteriör bedöms genom fem bedömningspunkter:
 • Typ (hur rastypisk hästen är)
 • Huvud, hals, bål och kors (hur korrekt hästens huvud, hals och bål är)
 • Extremiteter samt rörelsernas korrekthet (hur korrekta ben hästen har samt hur korrekt den rör sig)
 • Rörelsemekanik i skritt (gångartsbedömning)
 • Rörelsemekanik i trav (gångartsbedömning)

 
Beroende på hästens ålder kan hästen tilldelas en kvalitetsklass och/eller en avelsvärdesklass. Ston beroende på ålder tilldelas en kvalitetsklass och en avelsvärdesklass. Föl, unghästar och valacker tilldelas en kvalitetsklass.
Kvalitetsklass tilldelas enligt följande uppnådda exteriörpoäng (maxpoäng är 50):

 • Klass I - 38-50 poäng exteriört
 • Klass II - 35-37 poäng exteriört
 • Klass III - 30-34 poäng exteriört

Treåriga ston som tilldelats 40 poäng eller mer tilldelas Avelsdiplom som är en särskilt fin utmärkelse.