Sommarpremiering i Västra Götaland & Halland 2018!


- Fredag 13 Juli, Munkagårdsgymnasiet, Tvååker. Alla raser* (KBI)
- Fredag 27 Juli, Ljungaskog, Svenljunga. Alla raser* (KBI)
   (Ej 3-åriga ston eller hingstar för sundhetskontroll eller marknadsföring)
- Lördag 28 Juli, Ljungaskog, Svenljunga. Alla raser*
   (Endast 3-åriga ston och hingstar för sundhetskontroll eller marknadsföring)
- Lördag 11 Augusti, Dingle. Alla raser* (KBI)
- Söndag 12 Augusti, Henån. Alla raser* (KBI)
- Lördag 25 Augusti, Vara Ridskola. Alla raser* (KBI)
   (Ej 3-åriga ston)
- Söndag 26 Augusti, Vara Ridskola. Alla raser*
   (Endast 3-åriga ston)
- Söndag 30 September, Vara Ridskola Alla raser* (KBI)

*Alla raser = alla visningsberättigade raser enligt SH:s regler och anvisningar för sommarpremieringar. Se vår hemsida: www.svehast.se

Sista anmälningsdag
- Platserna med datum 13/7 – 26/8, sista anmälningsdag 1 juni
- Vara Ridskola 30/9: sista anmälningsdag 29 augusti
Efteranmälan är inte möjlig!

Anmälningsavgift (samtliga priser är inklusive moms):
- Föl, 1- och 2-åringar samt visningsklass 200:-
- Hingstar som visas för sundhetskontroll eller marknadsföring 250:-
- Övriga 390:-
Avgiften betalas till Bg: 5472-6930
Anmälningsavgift ska vara Svenska Hästavelsförbundet tillhanda senast nästkommande helgfria vardag efter sista anmälningsdag för att hästen ska anses vara anmäld.

Via länken nedan (samma länk som används vid anmälan) kan du se om hästen har statusen”Godkänd”. Välj den plats du anmält till och klicka sedan på ”Lista anmälda hästar”.

Anmälan görs här: http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan.

Hästen måste vara grundstamboksförd (registrerad) i Sverige för att få visas (gäller ej föl).

Anmälningsblankett går att ladda ner från SH:s hemsida www.svehast.se.
Finns inte hästen i blå basen ska passkopia insändas tillsammans med anmälningsblanketten.

Young Handler:
Alla visare upp till och med 26 år kommer även i år att få en ”Young Handlerrosett”, en rosett per visad häst.
Detta är ett led i SH:s ungdomsprojekt 2018 som vill uppmuntra ungas intresse för avel och exteriörbedömning.
Är du 26 år eller yngre och ska visa häst, vänligen maila hästens namn, ditt namn samt vilken plats du ska visa på till maria@svehast.se så vi kan skicka rätt antal rosetter till premieringsplatsen. Du måste anmäla detta i samband med anmälan.
De som inte anmäls i tid kan få en rosett skickad till sig i efterhand, kontakta petra@svehast.se.
Efter att du har fått din rosett så får du gärna lägga ut ett foto av dig och hästen på sociala medier (facebook och instagram) och tagga det med #younghandleraward #svehast #sommarpremiering
så kan vi uppmärksamma det på SH:s facebook och hemsida.

Meriter:
Åberopade meriter skickas in i samband med anmälan till Svenska Hästavelsförbundet, Box 314,
532 24 Skara eller maria@svehast.se.