Sommarpremiering 2018

Premieringsförrättaren äger rätt att avvisa person och/eller häst från premieringsplatsen.

Om det blir för få anmälda hästar beslutar SH om premieringen ska ställas in och anmälda hästar flyttas till annan premieringsplats. Hästägaren/anmälaren blir då kontaktad.
Vid över 70 anmälda hästar beslutar SH, tillsammans med den ordinarie premieringsförrättaren, om premieringen ska delas upp på två ringar samt vilken premieringsförrättare som dömer vilka raser och åldrar.

Byte av premieringsplats:
Om särskilda skäl finns (t.ex sjukdom eller skada) kan anmäld häst, efter kontakt med SH, flyttas
till senare premieringstillfälle. Kostnad 500:- faktureras i efterhand.
Vid uppvisande av veterinärintyg är det kostnadsfritt att byta premieringsplats.

Vi kan behöva nå Dig!
Vi tar i första hand kontakt med dig via mail.
Om du anmäler din häst via internet är rutan för mailadress obligatorisk att fylla i. Går du inte att nå via mail skriv ”EJ” i den rutan för att komma vidare med din anmälan.
Glöm dock inte ange ditt telefonnummer.

Avelsvärdering:
Alla raser utom Connemara och New Forest avelsvärderas på plats.
För information omavelsvärdering, vänligen kontakta din avelsorganisation.

Föl:
För de ston som inte hunnit föla vid anmälningstidens utgång anmäler du fölets uppgifter snarast till SH samt till din avelsorganisation.

Har du frågor gällande regler och/eller genomförande av KBI eller FKP vänligen kontakta din avelsorganisation.

Premieringsförrättare: Morgan Johnsson
Suppleant: Håkan Erlandsson
Munkagårdsgymn. Tvååker

Suppleant: Ronny Johnsson
Ljungaskog, Svenljunga 27/7 & 28/7
Suppleant övriga platser: Vakant

Vid eventuella akuta situationer så som sjukdom etc. är det Svenska Hästavelsförbundets kansli som tillsätter ny premieringsförrättare.
Eventuell suppleant tillsätts i första hand.

Arrangör:
Svenska Hästavelsförbundet, tel: 0511-441881 (mån-fre kl 10-12), e-post: sh@svehast.se.
Observera att telefontiden kan variera under sommaren. För aktuella öppettider, se vår hemsida.

Ansvarig för sommarpremieringarna på SH:s kansli är Maria Andersson.
På grund av semester kommer kontaktperson att variera under sommaren, det går dock bra att maila till mailto:maria@svehast.seunder hela säsongen.